Okumak İçin Aşağıya Doğru Kaydırınız

İngilizcede To Be (Am,İs,Are)

İngilizce “to be” fiili olmak anlamına gelmektedir. Ayrıca “to be” fiili kişiye göre çekimlenerek cümlede yardımcı fiil olarak kullanılır. Bazı cümlelerde bir iş ya da oluş bildiren bir fiil olmaz. Mesela, “Ben bir öğrenciyim” cümlesinde fiil yoktur ve “öğrenciyim” ismi cümlenin yüklemidir. Bu tarz cümleler Türkçede isim cümleleri olarak bilinirler.

Fakat İngilizcede isim ya da sıfatlar yüklem olarak kullanılamaz. Bu nedenle böyle cümlelerde “to be” fiilini yardımcı fiil olarak kullanmak gerekir. “to be” fiili içinde bulunduğumuz zamanı anlatırken, yani şimdiki zaman ve geniş zamanda “am”, “is” ya da “are” olarak çekimlenir.

» I am a student. → (Ben bir öğrenciyim.)
» She is beautiful. → (O, güzeldir.)

“to be” fiilinin olumlu cümlelerde çekimlenmesi aşağıdaki gibidir:

LONG FORMSSHORT FORMSEXAMPLES
I amI'mI am hungry.(Ben açım.)
You areYou'reYou are my friend. (Sen benim arkadaşımsın.)
He isHe'sHe is a doctor. (O bir doktordur.)
She isShe'sShe is tall. (O uzun boyludur.)
It isIt'sIt is a dog. (O bir köpektir.)
We areWe'reWe are in the park. (Biz parktayız.)
You areYou'reYou are students. (Siz öğrencisiniz.)
They areThey'reThey are at school. (Onlar okuldalar.)

Bir genelleme yapacak olursak tekil öznelerle “is”çoğul öznelerle “are” yardımcı fiilini kullanılırız. Yalnızca özne “I” olduğu zaman “am” yardımcı fiili kullanılır. Ayrıca İngilizcede “sen” ve “siz” kişisi “you”dur ve “you” öznesi ile tekil - çoğul ayrımı yapmadan “are” kullanılır.

» Izmir is a city.
» Izmir and Adana are cities.
» My sister is a student.
» My sister are students.
» I am a harworking student.
» Ayşe and I are hardworking students.

“to be” fiilinin olumsuz cümlelerde çekimlenmesi aşağıdaki gibidir:
LONG FORMSSHORT FORMSEXAMPLES
I am notI'm notI am not hungry.(Ben aç değilim.)
You are notYou aren'tYou aren't my friend. (Sen benim arkadaşım değilsin.)
He is notHe isn'tHe isn't a doctor. (O bir doktor değildir.)
She is notShe isn'tShe isn't tall. (O uzun boylu değildir.)
It is notIt isn'tIt isn't a dog. (O bir köpek değildir.)
We are notWe aren'tWe aren't in the park. (Biz parkta değiliz.)
You are notYou aren'tYou aren't students. (Siz öğrenci değilsiniz.)
They are notThey aren'tThey aren't at school. (Onlar okulda değiller.)

“to be fiilinin soru cümlelerinde kullanımı aşağıdaki gibidir:
YES / NO QUESTIONSSHORT ANSWERS
Am I late?Yes, you are. / No, you aren't.
Are you thirsty?Yes, I am. / No, I'm not.
Is he hardworking?Yes, he is. / No, he isn't.
Is she slim?Yes, she is. / No, she isn't.
Is it cold?Yes, it is. / No, it isn't.
Are we in this class?Yes, you are. / No, you aren't.
Are you at school?Yes, we are. / No, we aren't.
Are they from England?Yes, they are. / No, they aren't.

» to be + isim
She is a lawyer. → (O, bir avukattır.)
It is a red book. → (O, kırmızı bir kitaptır.)
We are clever girls. → (Biz zeki kızlarız.)


» to be + sıfat
He is handsome. → (O, yakışıklıdır.)
You are young. → (Sen gençsin.)
The students are tired. → (Öğrenciler yorgunlar.)
TO BE ( am - is - are ) Boşluk Doldurma Soruları

Yazar
Simion Radu

RobinsonTR ( Editör )

Ansiklopedia ; Online Türkçe ve İngilizce AnsiklopediK Bilgilerin Yanında Blog Konularıyla Sizlere Hizmet Vermektedir. Sizinle Birlikte Olmaktan Memnunum. Sağlıklı Günler Diliyoruz.