Okumak İçin Aşağıya Doğru Kaydırınız

Mısır Tantı ve Tanrıçaları Hakkında Bilgiler


MISIR TANRI VE TANRIÇALARIAlternatif isimler (parantez) içindedir. Mısır tanrılarının bazı görevleri ve hayvanları örtüşüyordu. Aşağıda listelenen tanrılar, Piramitler Çağı'nda en popüler olanlardı.

Tanrı veya tanrıçanın adıSembolRol veya Amaç
Amun"gizli olan"atmosfer, güneş, gökyüzü ve imparatorluğun tanrısı
Anti (Anty)şahin, şahinyaşayanların koruyucusu
Anubisçakal, köpekölülerin koruyucusu, mumyalama
Atum"tam olan", batan güneşevrenin yaratıcısı
Babibabunyeraltı dünyasının iblis tanrısı
Bastetkedievin tanrıçası
Yarasa (Bata)manda, inekeski krallık tanrıçası, Hathor oldu
Geb (Keb, Seb)KazDünya tanrısı
Hapi (Hapy)bitkilerden bir taç ile büyük sakallı insanNil sel tanrısı, bereket, bereket
Hathorinekaşk, müzik, şarkı ve dans tanrıçası
Heket (Heqet)kurbağadoğum tanrıçası, doğurganlık
Hehiki hurma kaburga tutan diz çökmüş adamsonsuzluk tanrısı, uzun ömür
Horus (Har, Hor)şahintanrıların savaşçı kralı
Isis (Aset, Eset)Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızdiriliş tanrıçası, selin spikeri
Khnum (Khnemu)Veri deposuNil selinin yaratıcısı, Büyük Piramidin kurucusu
Maat (Ma'at, Mayet)devekuşu tüyü giyen kadınhakikat, adalet, düzen ve denge tanrıçası
Min (Minu, Menü)beyaz boğadoğurganlık tanrısı, doğu madenlerinin koruyucusu
Neith (Neit)bir kalkanın arkasında iki çapraz okKuzey Mısır tanrıçası, avcılık, savaş
Nekhbet (Nekhebet, Nechbet)akbabaYukarı Mısır tanrıçası, kralın koruyucusu
Neftilerkraliyet sarayı, uçurtmaölülerin tanrıçası
Somun (Neuth, Nuit)gökyüzüana tanrıça
Osiris (Usire)mumyalama çarşaflarına sarılmış adamölülerin tanrısı, yeraltı dünyası, tarım
PtahBoğaMemphis'in antik yaratıcı-tanrısı, zanaatkarların ve zanaatkârların koruyucusu
Re (Ra)Güneştanrıların kralı
Renenutet (Ernutet, Renenet)kobraanne tanrıça doğumlarda tanık
Sakhmet (Sachmet)"güçlü olan" dişi aslansavaş tanrıçası, halkın koruyucusu
Seth (Set, Setekh, Setesh, Seti, Sutekh, Setech, Sutech)oryx, yaban domuzu, timsah, su aygırıçöl, kaos ve fırtına tanrısı
Shu (Su)devekuşu tüyü giyen erkekhava ve ışık tanrısı
Sobek (Sebek, Sebeq, Sebk, Sabk)timsahkrallık tanrısı, kararlı eylem ve şiddet
Sokar (Şeker)şahinMemphis kraliyet mezarlığının koruyucusu
Tefnut (Tefnet, Tefenet)dişi aslannem, çiy, yağmur ve sis tanrıçası
Thoth (Thot, thout, Tehuti, Djhowtey, Djehuti, Zehuti)ibis, babunyazıcı tanrısı, yazı, adalet, hakikat, bilgelik, bilgi ve ay
Wadjet (Uto)yılankralın koruyucu tanrıçalarından biri


Yazar
Simion Radu

AhmetZekiTasgar ( Yönetici )

Ansiklopedia ; Online Türkçe ve İngilizce AnsiklopediK Bilgilerin Yanında Blog Konularıyla Sizlere Hizmet Vermektedir. Sizinle Birlikte Olmaktan Memnunum. Sağlıklı Günler Diliyoruz.